درخواست دانلود نرم افزار

به اطلاع می رساند که ” درخواست دانلود نرم افزار” با شرایط ذیل قابل اجابت می‌باشد:

۱- درخواست دانلود از ایمیل شریف ارسال گردد.
۲- توضیح درباره نرم افزار درخواستی و کاربر آن ارائه شود.
۳- جنبه استفاده عمومی داشته و آکادمیک باشد.
۴- به درخواست‌های متفرقه مانند دانلود بازی ، فیلم و امثالهم پاسخ داده نمی‌شود.
۵- درخواست‌هایی دانلود می‌گردد که نیاز به فیلترشکن نداشته باشد.
۶- دانلود کمتر ار 4 گیگابایت بایستی توسط خود کاربر انجام پذیرد.
۷- دانلود تا ۲۰ گیگابایت بنا به درخواست دانشجویان محترم در صورتیکه آموزشی و قابل استفاده توسط دیگر دانشجویان باشد بلامانع است.
۸- دانلود کمتر از ۵۰ گیگابایت بنا به درخواست اساتید محترم بلامانع است.
۹- دانلود بیش از ۵۰ گیگابایت تا حداکثر ۱۰۰ گیگابایت بنا به درخواست اساتید محترم و اطلاع مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بلامانع است.
۱۰- دانلود بیش از ۱۰۰ گیگابایت فقط منوط به ارسال طرح توجیهی توسط استاد محترم (مبنی بر قابلیت استفاده داده‌های دانلودی توسط مجموعه‌ای از آزمایشگاه‌های پژوهشی دانشگاه یا کشور) و موافقت مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ‌می‌باشد.
۱۱- در زمانهایی که ترافیک حجم استفاده دانشگاه زیاد باشد درخواست‌ها تا زمان مناسب شدن حجم ترافیک داده به تعویق می افتد.

در صورت رعایت شرایط ذکر شده، می‌توانید درخواست خود را به آدرس mohseni@sharif.edu ارسال نموده تا نرم افزار مربوطه دانلود گردد.