خدمات سخت‌افزاری

درصورت درخواست خدمات سخت افزاری با ارسال تیکت درخواست خود را به کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارائه دهید.

 ارسال تیکت