خدمات شبکه و اینترنت رویدادها

برای استفاده از خدمات شبکه و اینترنت در رویدادها همانند همایش‌ها، کنفرانس‌ها، مسابقات و مراسم مختلف، پس از کسب مجوز از نهادهای ذیربط در دانشگاه، فرم زیر را تکمیل نمایید و به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه ارایه نمایید.

 دریافت فرم