سامانه‌های پایه

مدیریت شناسه‌شریف
سرویس‌های ابری (آزمایشی)
درگاه مدیریت خدمات مرکز داده
مدیریت ترافیک اینترنت
راهنمای پست الکترونیکی
تغییر رمز شناسه‌شریف
فایل سرور نرم‌افزارها
پست الکترونیکی

سامانه‌های آموزشی

درس‌افزار شریف
درس‌افزار آزاد شریف
کلاس‌های مجازی و وبینار شریف
سامانه آموزش

سامانه‌های پژوهشی

سامانه علم‌سنجی
کتابخانه مرکزی شریف
سرویس پایگاه‌های علمی
دوره‌های آموزش تخصصی

سامانه‌های مالی و اداری

امور مالی و اداری
حضور و غیاب
اتوماسیون اداری
حقوق و دستمزد

ویژه اساتید

وبگاه شخصی و ایمیل اساتید
شماره تلفن اساتید
سامانه جامع اعضای هیأت علمی