Disable Preloader

راهنمای فضای اختصاصی سرور (Colocation)

باتوجه به اینکه مرکز فناوری اطّلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف خدمات فضای اختصاصی سرور (Colocation) را برای دو گروه ستادی و غیرستادی ارائه داده است، متقاضیان محترم می‌توانند با مراجعه به این آدرس باتوجه به شرایط درخواست خود یکی از گزینه‌های مربوط به نوع درخواست را انتخاب کرده و فرم صحیح را دریافت نمایند.
لطفا پس از دریافت فرم مربوطه آن را تکمیل کرده و برای مرکز فناوری اطّلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف ارسال فرمایید. مراحل موردنیاز جهت راه اندازی این سرویس برای هر دو گروه ستادی و غیرستادی به صورت مجزا نمایش داده شده است.