معرفی مرکز

مقدمه

دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان یک کانون پیشتاز در فعالیت‌های آموزشی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری، و همچنین فعالیت‌های ارزشمند پژوهشی و ارتباط با صنعت و حمایت از فعالیت‌های ترویج و همگانی کردن علم و تکنولوژی، جایگاه ویژه‌ای در سطح ملی و بین المللی دارا است. در راستای هدف‌های دانشگاه، فناوری اطلاعات و ارتباطات بستری مناسب و ضروری برای ارتقای فعالیت‌های دانشگاه صنعتی شریف است که از یک سو با استفاده از این امکانات خدمات آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و دانشجویی را سرعت و دقت بخشد و از سوی دیگر با استفاده از بستر شبکه و امکان اطلاع رسانی دستاوردهای علمی، آموزشی، پژوهشی، و تکنولوژیکی خود را در سطح ملی و بین المللی مطرح سازد و امکان تعامل را فراهم نماید و علاوه بر آن برای پیشبرد مرزهای دانش گستره چالش و تلاش را فراهم آورد. مدیریت استراتژیک و مدیریت اجرایی سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه به عهده مرکز محاسبات دانشگاه است که با استفاده از روش برون سپاری و با همکاری نهادها، و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی امور طراحی و پیاده سازی سیستم‌های مورد نیاز را به انجام می‌رساند و کار توسعه و نگهداری سیستم‌ها را عهده دار می‌گردد.

ماموریت و چشم انداز

مرکز فناوری اطّلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف در تلاش است تا از طریق انضباط کاری توام با مدیریت مشارکتی و تکیه بر نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه و بهرهمندی از آزمایشگاه‌های متعدد، مجهز و متمرکز در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات، موجبات تجاری سازی فناوری‌های بدست آمده یا خلق شده را فراهم آورده و در مسیر تحقق آرمان‌های دانشگاه صنعتی شریف با جایگاه اول علمی و فناوری در سطح دانشگاه‌های کشور، و تحقق اهداف جامعه‌ دانشگاهی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گام‌های موثری بردارد. عمده‌ترین محورهای مسیر آینده این مرکز به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

 • ارتقاء موقعیت فناوری اطلاعات دانشگاه شریف در سطح ملی و بین المللی به عنوان یکی از دانشگاه‌‌های برتر جهان
 • بهبود کیفیت در ارائه کلیه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباط در سطح دانشگاه و کشور
 • بالا بردن دانش فنی و تخصص کارکنان در جهت ارائه خدمات نوین
 

اهداف و وظایف

 1. سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه (شامل شبکه و زیرساخت و نیروی انسانی واحدهای IT، تدوین مقررات دسترسی، ..
 2. بهینه سازی ساختار مرکز، قوانین، فرآیندها و جایگاه آن در سطح دانشگاه
 3. مشاوره در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مختلف علمی و پژوهشی در زمینه IT
 4. نظارت، ارزیابی و کنترل (شبکه و زیرساخت)
 5. گزارش دهی (شبکه و زیر ساخت)
 6. ارائه خدمات مختلف در زمینه شبکه و زیرساخت شامل:
  1. دامنه شریف
  2. شناسه شریف
  3. میزبانی وب و سرور
  4. ایمیل
  5. آنتی ویروس
  6. خدمات سخت افزاری

ساختار