راه اندازی هسته شبکه جدید دانشگاه

فاز اول انتقال هسته شبکه دانشگاه با تجهیزات مدرن و مبتنی بر IP Plan جدید دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۸ انجام گردید. با انجام این فاز، مقدمات لازم برای فاز نهایی کار و رسیدن به شبکه‌ای ایمن و قابل اعتماد، مبتنی بر طراحی اصولی و مهندسی و با ایمنی بالا فراهم گردیده است. هم اکنون تمامی خدمات این مرکز با سرعت و کیفیتی بهتر از گذشته در دسترس می‌باشند.