وب سایت جدید

در تاریخ ۹۷/۸/۲۳ وب‌سایت جدید مرکز فناوری اطّلاعات و ارتباطات مبتنی بر استانداردها و فناوری‌های نوین وب، و با امکانات جدید راه‌اندازی گردید. در این سایت ضمن معرفی خدمات متنوع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، اخبار، اعلامیه‌ها و اطلاعات مرکز نیز در دسترس می‌باشند. وب‌سایت جدید مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف از طریق http://ictc.sharif.edu قابل دسترسی و بهره‌برداری می‌باشد.