راهنمای اتصال راه دور با استفاده از VPN در Mac

برای ساختن VPN، با کلیک بر روی نشان WiFi در نوار بالای صفحه، وارد Open Network Preferences شوید. سپس روی علامت + (Create a new service) کلیک کنید.
Responsive Image

Responsive Image
در مقابل Interface، گزینه VPN را مطابق تصویر زیر انتخاب کنید.
Responsive Image
VPN Type را مطابق تصویر زیر L2TP over IPSec انتخاب کنید.
Responsive Image
VPN Type را مطابق تصویر زیر L2TP over IPSec انتخاب کنید.
Responsive Image
در قسمت Service Name یک نام دلخواه را وارد کنید و سپس بر روی دکمه Create کلیک کنید.
Responsive Image
در صفحه ظاهر شده، اطلاعات زیر را مطابق تصویر وارد نمایید.
 
 

Server Address:

access2.sharif.edu

Account Name:

شناسه شریف شما

Responsive Image
سپس بر روی Authentication Setting کلیک کنید و اطلاعات زیر را مطابق تصویر وارد کنید و سپس بر روی دکمه OK کلیک نمایید.
 

Password:

پسورد شناسه شریف شما

Shared Secret:

access1.sharif.ir

Responsive Image
حال روی دکمه‌ی Advanced کلیک کرده و اطمینان حاصل کنید گزینه‌ی Send all traffic over VPN connection تیک خورده باشد.
Responsive Image