پست الکترونیکپست الکترونیک

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه شریف برای اشخاص(حقیقی یا حقوقی) واجد شرایط، اقدام به صدور حساب پست ‌الکترونیکی تحت دامنه‌های ثبت شده دانشگاه صنعتی شریف (sharif.ir و sharif.edu) می‌نماید.

  • دریافت کنندگان ایمیل حقیقی شامل کارمندان یا اساتید رسمی، پیمانی، معین، مدعو، استاد مهمان و پسادکترا می‌باشند که برای راه اندازی سرویس پست الکترونیک خود باید با مراجعه به اینجا درخواست شناسه شریف خود را برای کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال نمایند، آدرس پست الکترونیکی این گروه مطابق با نام کاربری شناسه شریف آن‌ها می‌باشد.
  • دریافت کنندگان ایمیل حقوقی شامل رویدادها، همایش ها، هم اندیشی‌ها و … می‌باشند که برای دریافت پست الکترونیک خود باید پس از مطالعه و تایید قوانین، فرم مربوطه را دانلود کرده و پس از تکمیل به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شریف مراجعه کنند.

سامانه پست الکترونیک

جهت ورود به سامانه پست الکترونیک بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.