وب سایت دانشگاه

درخواست برای ارائه پیشنهاد(RFP)

طراحی و پیاده‌سازی وب‌سایت‌های دانشگاه


دانشگاه صنعتی شریف در جهت افزایش کیفیت ارائه خدمات با ارائه RFP تحت عنوان «طراحی و پیاده سازی وب‌سایت‌های دانشگاه صنعتی شریف (فارسی و انگلیسی)» تصمیم به برگزاری مناقصه جهت انتخاب مجری طرح مذکور نموده است. مهلت نهایی ارسال پیشنهادات تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۸/۵/۱۲ می‌باشد. اهداف پروژه به گونه‌ای طراحی شده است که از یک سو جوابگوی نیازهای دانشگاه و گروه‌های مختلف کاربری این وب سایت باشد، و از سویی دیگر معرف و نشانگر هویت، ارزش‌ها، و افتخارات این دانشگاه بوده تا بتواند باعث جذب هر چه بیشتر بازدیدکنندگان شده و نهایتاً به تحقق اهداف و ماموریت دانشگاه کمک نماید. زمانبندی رویدادهای مختلف مربوط به این RFP به شرح زیر است:

ردیفرویدادتاریخ
۱انتشار یا توزیع RFP۹۸/۴/۲۲
۲جلسه توجیهی قبل از پیشنهاد۹۸/۵/۵ ساعت ۱۵
۳آخرین مهلت ارسال پیشنهادها۹۸/۵/۱۲ ساعت ۱۵
۴اعلام لیست کوتاه برندگان۹۸/۵/۲۳ ساعت ۱۵
۵مذاکرات قراردادی۹۸/۵/۲۶ الی ۹۸/۶/۶
۶انتخاب برنده نهایی (مجری)۹۸/۶/۱۰
۷انعقاد قرارداد و شروع اجرا۹۸/۶/۱۶

لازم به ذکر است فایل RFP طراحی و پیاده سازی وب سایت دانشگاه از اینجا قابل دریافت می‌باشد.

لیست کوتاه برندگان مناقصه

ردیفنام شرکت
۱گروه فن آوا
۲سپر افزار ایرانیان