همکاران مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیریت مرکز

دکتر علیرضا زارعی
مدیر مرکز

مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه                                                                                                                                                                                                        

 داخلی: 152
zarei@sharif.edu
صفحه شخصی

دکتر علیرضا زارعی مدارک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود در رشته مهندسی کامپیوتر را طی سال‌های 13۷۹، 1381و 1387 از دانشگاه صنعتی شریف در اخذ کرده و از سال 13۸۸ نیز به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه مشغول به فعالیت شده است.

وی به صورت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و توسعه نرم افزار فعال بوده و توسعه سامانه یکپارچه فناوری اطلاعات مرکز آمار ایران و سامانه سرشماری عمومی کشور از جمله فعالیت‌هایی است که وی از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه انجام داده است.

معاونت آموزشی دانشکده علوم ریاضی و مدیر کل فناوری اطلاعات دیوان محاسبات کشور نیز از سوابق اجرایی ایشان است.

معاونت

مسعود ملایی
معاون اجرایی

مدیریت امور داخلی از جمله امور دفتری، قراردادها و نظارت بر کل فعالیت­های مرکز

داخلی: 159
mollaei@sharif.edu
کامران صورتگر
معاون فنی

مدیریت زیرساخت و امنیت شبکه دانشگاه 

 داخلی: 162
ksouratgar@sharif.edu

امور دفتری

مریم جلالیان
مسئول دفتر

پیگیری مکاتبات درون و برون‌سازمانی، مدیریت اسناد دفتری، امین اموال

داخلی: 4150
jalalian@sharif.edu

امور مالی

محمد حسین شیرازی
مسئول تجهیزات و انبار

مدیریت دارایی‌ها در معاونت، کارپردازی و انبارداری

داخلی: 156
m.shirazi@sharif.edu

گروه شبکه و زیرساخت

رضا شهبازی 
کارشناس شبکه و سخت افزار

اجرا و پشتیبانی سخت افزار و شبکه فعال و غیرفعال در سطح دانشگاه

داخلی: 166
r.shahbazi@staff.sharif.ir
علی اکبر مرادی زمانی
کارشناس شبکه (اداره امور خوابگاه‌ها)

پشتیبانی شبکه غیر فعال در سطح خوابگاه‌ها

داخلی: 169
اalizamani@sharif.edu
افسانه درودیان
کارشناس شبکه

اجرا و پشتیبانی شبکه فعال در سطح دانشگاه

داخلی: 174
a.dorudian@sharif.edu
امیر شیری
تکنسین شبکه

اجرا و پشتیبانی شبکه غیر فعال در سطح دانشگاه

داخلی: 170
amir.shiri@sharif.edu
محمدرضا هاشمی
تکنسین شبکه

اجرا و پشتیبانی شبکه غیر فعال در سطح دانشگاه

داخلی: 165
m.hashemi@sharif.edu
عباس علی سراج
تکنسین شبکه

اجرا و پشتیبانی شبکه غیر فعال در سطح دانشگاه

داخلی: 4165
:abbas.seraj@sharif.edu

گروه سیستم و زیرساخت

 قاسمی
کارشناس سیستم و سامانه‌های نرم افزاری

اجرا و پشتیبانی از سرویس‌های مجازی‌سازی و سرویس‌های پایه مانند دامنه، ایمیل، احراز هویت یکپارچه و زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی

داخلی:  168
f_ghasemi@sharif.edu
علی محسنی
کارشناس سامانه‌های نرم افزاری

مدیریت Mailing List و FTP Server، رسیدگی به درخواست‌های اساتید از جمله ایمیل، شناسه کاربر، وب سایت‌شخصی، دانلود، ارتباط با انجمن فارغ التحصیلان، پاسخگویی آنکال و...

داخلی: 161
mohseni@sharif.edu
مهران بیک احمدی
کارشناس سامانه‌های نرم افزاری

توسعه و پشتیبانی وب‌سایت‌های دانشگاه و سامانه‌های داخلی 

داخلی: 167
mehran.beikahmadi@staff.sharif.edu
هما سمیعی
کارشناس سامانه‌های نرم افزاری

اجرا و پشتیبانی از سرویس‌های سرویس‌های پایه مانند ایمیل، سامانه شریف من، احراز هویت یکپارچه و زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی

داخلی: 173
h.samiee@staff.sharif.edu
حلیمه اوبندی زاده
کارشناس سامانه‌های نرم افزاری

اجرا و پشتیبانی از سرویس‌های مجازی‌سازی و سرویس‌های پایه مانند دامنه، ایمیل، احراز هویت یکپارچه و زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی

داخلی: 175
h.obandizadeh@staff.sharif.edu

گروه پشتیبانی

راضیه سلطانی
کارشناس میز خدمت

پاسخگویی به مشکلات عمومی کاربران از طریق سیستم تیکتینگ، تماس تلفنی و مراجعات حضوری

داخلی: 171
:razie.soltani@staff.sharif.edu
شهاب خدایار
کارشناس میز خدمت

پشتیبانی و مانیتورینگ وضعیت مرکز داده، خارج از ساعات اداری

داخلی: ۱۶۴
امیرحسین قمی
کارشناس میز خدمت

پشتیبانی و مانیتورینگ وضعیت مرکز داده، خارج از ساعات اداری

داخلی: ۱۶۴

مرکز پردازش سریع

رضا افتخاری
کارشناس ارشد پردازش سریع

پشتیبانی، توسعه و مدیریت بستر پردازش سریع (HPC)

داخلی: 
eftekhary@sharif.edu
علیرضا براآنی
کارشناس ارشد پردازش سریع

پشتیبانی، توسعه و مدیریت بستر پردازش سریع (HPC)

داخلی: 
baraani@ce.sharif.edu