راهنمای اتصال به پست الکترونیکی از طریق Mozilla Thunderbird


پس از اجرای این برنامه، از قسمت منو، گزینه Options را انتخاب کرده

 

 

 


و سپس Account Setting را انتخاب می­ کنیم.

 


حال از منوی Account Actions گزینه Add Mail Account را انتخاب می کنیم.

 

حال اطلاعات کاربر را وارد می­ نماییم.پس از وارد نمودن آدرس پست الکترونیک و کلمه عبور، گزینه Continue را انتخاب نموده و سپس گزینه Manual config را انتخاب کنید.

 

تنظیمات زیر را برای POP3s به صورت زیر و برای تنظیم از طریق IMAPs نیز به همین صورت خواهد بود فقط بجای IMAP، POP3 را انتخاب می­ کنیم.