راهنمای اتصال راه دور به شبکه دانشگاه (با استفاده از VPN)

 
 راهنمای اتصال در ویندوز
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
راهنمای اتصال دراندروید
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
راهنمای اتصال در iOS
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
راهنمای اتصال در Mac
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.