راهنمایی پست الکترونیکی

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه شریف برای اشخاص(حقیقی یا حقوقی) واجد شرایط، اقدام به صدور حساب پست ‌الکترونیکی تحت دامنه‌های ثبت شده دانشگاه صنعتی شریف (sharif.ir و sharif.edu) می‌نماید. دریافت کنندگان حساب پست الکترونیکی حقیقی شامل کارمندان یا اساتید رسمی، پیمانی، معین، مدعو، استاد مهمان، دانشجویان مقاطع مختلف، پژوهشگران و پژوهشگران پسادکترا می‌باشند که برای راه اندازی سرویس پست الکترونیکی خود باید با مراجعه به اینجا پس از دریافت شناسه شریف، سرویس پست الکترونیکی خود را فعال نمایند. آدرس پست الکترونیکی افراد مطابق با شناسه شریف و دامنه آن بسته به نوع کاربر، مطابق با قوانین و مقررات دانشگاه که در ادامه آمده است تعیین می‌گردد. دریافت کنندگان حساب پست الکترونیکی حقوقی شامل مسئولین سامانه‌ها، رویدادها، همایش‌ها، کنفرانس‌ها و … می‌باشند که برای دریافت پست الکترونیکی خود باید پس از مطالعه و تایید قوانین، فرم مربوطه را دانلود کرده و پس از تکمیل به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شریف ارسال نمایند.

Responsive Image

قوانین و مقررات پست الکترونیکی دانشگاه

قوانین مرتبط با پست الکترونیکی دانشگاه توسط شورای فناوری اطلاعات دانشگاه در حال بازنگری است. به زودی قوانین بازنگری‌شده در همین بخش منتشر خواهد شد.

راهنمای واسط وب پست الکترونیکی
تنظیمات اتصال به پست الکترونیکی
فرم درخواست شناسه حقوقی
ورودبه سامانه پست‌ الکترونیکی