راهنمای اتصال راه دور با استفاده از VPN در iOS (نسخه ۱۰ و بالاتر)

A paragraph is a self-contained unit ofبرای ساختن VPN وارد Setting شوید سپس بخش VPN را انتخاب نمایید.
Responsive Image
در انتهای صفحه بازشده Add VPN Configuration را انتخاب کنید.
Responsive Image
سپس در صفحه بازشده تنظیمات را مطابق تصویر زیر انجام دهید.
 

Description:

نام دلخواه

Type:

L2TP

Server:

access2.sharif.edu

Account:

شناسه شریف شما

Password:

گذرواژه شناسه شریف شما

Secret:

access1.sharif.ir

Send all traffic:

ON

Responsive Image