وب سایت دانشگاه صنعتی شریف

درخواست برای ارائه پیشنهاد(RFP)

طراحی و پیاده‌سازی وب‌سایت‌های دانشگاه

دانشگاه صنعتی شریف در جهت افزایش کیفیت ارائه خدمات با ارائه RFP تحت عنوان «طراحی و پیاده سازی وب‌سایت‌های دانشگاه صنعتی شریف (فارسی و انگلیسی)» تصمیم به برگزاری مناقصه جهت انتخاب مجری طرح مذکور نموده است. مهلت نهایی ارسال پیشنهادات تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۸/۵/۱۲ می‌باشد. اهداف پروژه به گونه‌ای طراحی شده است که از یک سو جوابگوی نیازهای دانشگاه و گروه‌های مختلف کاربری این وب سایت باشد، و از سویی دیگر معرف و نشانگر هویت، ارزش‌ها، و افتخارات این دانشگاه بوده تا بتواند باعث جذب هر چه بیشتر بازدیدکنندگان شده و نهایتاً به تحقق اهداف و ماموریت دانشگاه کمک نماید. زمانبندی رویدادهای مختلف مربوط به این RFP به شرح زیر است:

 
ردیف رویداد تاریخ
۱ انتشار یا توزیع RFP ۹۸/۴/۲۲
۲ جلسه توجیهی قبل از پیشنهاد ۹۸/۵/۵ ساعت ۱۵
۳ آخرین مهلت ارسال پیشنهادها ۹۸/۵/۱۲ ساعت ۱۵
۴ اعلام لیست کوتاه برندگان ۹۸/۵/۲۳ ساعت ۱۵
۵ مذاکرات قراردادی ۹۸/۵/۲۶ الی ۹۸/۶/۶
۶ انتخاب برنده نهایی (مجری) ۹۸/۶/۱۰
۷ انعقاد قرارداد و شروع اجرا ۹۸/۶/۱۶

لازم به ذکر است فایل RFP طراحی و پیاده سازی وب سایت دانشگاه از اینجا قابل دریافت می‌باشد.

دریافت فایل RFP

لیست کوتاه برندگان مناقصه

ردیف نام شرکت
۱ گروه فن آوا
۲ سپهر افزار ایرانیان